Autorizovaný prodejce JAWA

Pouzdro - hlavní stojan, otvor pro šroub 6 mm, mosaz, Jawa 550, 555

Pouzdro - hlavní stojan, otvor pro šroub 6 mm, mosaz, Jawa 550, 555

Cena:

62.68 Kč (€ 2.40 / $ 2.68 / 10,91 zł)

Číslo produktu 004260
Váha net. 0,005 kg
Výrobce Česká Republika
číslo:
Přidat do košíku
Opis
kus

Pouzdro - hlavní stojan, otvor pro šroub 6 mm, mosaz, Jawa 550, 555 - 004260

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Kamilem Kurpielem, Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy DIČ 7941497172, IČ 180133017 pro marketingové účely. Poskytování údajů je dobrovolné. Základem pro zpracovávání údajů je můj souhlas. Mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Příjemci údajů mohou být subjekty zabývající se marketingem u správce dat. Osobní údaje budou zpracovány až do zrušení souhlasu. Mám právo požadovat od správce údajů přístup k mým údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování nebo mít námitky proti zpracování a právo podat stížnost k dozorčímu orgánu.

Děkujeme za Vaši zprávu

Pouzdro - hlavní stojan, otvor pro šroub 6 mm, mosaz, Jawa 550, 555 - 004260

Zadejte svou e-mailovou adresu a my vás upozorníme e-mailem, když je produkt k dispozici v našem obchodě.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Kamilem Kurpielem, Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy DIČ 7941497172, IČ 180133017 pro marketingové účely. Poskytování údajů je dobrovolné. Základem pro zpracovávání údajů je můj souhlas. Mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Příjemci údajů mohou být subjekty zabývající se marketingem u správce dat. Osobní údaje budou zpracovány až do zrušení souhlasu. Mám právo požadovat od správce údajů přístup k mým údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování nebo mít námitky proti zpracování a právo podat stížnost k dozorčímu orgánu.

Váš e-mail byl uložen, jakmile se produkt objeví v naší nabídce, upozorníme vás e-mailem.

JAWA SRO
VELOREX
Ceník dodáníVýprodejNaše výrobkyOriginální výrobky
Přidáno do košíku
POUČENÍ
1) zpracování osobních údajů klientů je mimo jiné přípustné v následujících případech:
a) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, které se údaje týkají, , nebo pro vykonání činností na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy - = není třeba získat souhlas, jen je třeba informovat (týká se toho informace nevyžadující označení zákazníkem);
b) zpracování je nezbytné pro dosažení cílů právně oprávněných zájmů správce nebo třetích osob, kromě případů, kdy jsou zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se týkají údaje, požadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě = jde o přímý marketing vlastních výrobků nebo služeb a o vymáhání nároků plynoucích z podnikatelské činnosti (viz bod 5 níže) = není nutné získat souhlas zákazníků,
c) se souhlasem osoby, které se údaje týkají. Jedná se o jiné cíle, např. newslettery; marketing služeb souvisejících / zahraničních subjektů; prodej základny; používání názorů atd. = nutnost získat souhlas.
2) samostatný požadavek na získání souhlasu zákazníka vyplývá také ze zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, včetně zasílání newsletterů = nutnost získat souhlas.
3) z GDPR vyplývá, že musí být splněny určité podmínky pro získání souhlasu, včetně:
a) správce musí být schopen prokázat, že osoba, které se údaje týkají, souhlasila se zpracováním jejích osobních údajů.
b) je-li souhlas vyjádřen v písemném prohlášení, které se týká i jiných záležitostí, musí být žádost o souhlas předložena způsobem, který se jasně odlišuje od ostatních otázek, srozumitelnou a snadno přístupnou formou, napsaný jasným a jednoduchým jazykem. Část takového prohlášení osoby, jíž se údaje týkají, která je porušením GDPR není závazná;
c) osoba, které se údaje týkají, je oprávněna kdykoli odvolat svůj souhlas. Stažení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba je o tom informována předtím, než vyjádří souhlas. Odvolání souhlasu musí být tak snadné, jako jeho vyjádření,
d) při posouzení, zda byl souhlas udělen dobrovolně, se nejvíce zohledňuje, zda, mimo jiné, na souhlasu se zpracováním údajů nezávisí plnění smlouvy, včetně poskytování služeb, pokud není zpracování osobních údajů pro plnění této smlouvy nezbytné.
4) porušením zákona je uznání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely za identický se souhlasem k přijímání informací a nabídek ve smyslu zákona o poskytování služeb elekronickou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nelze zaměňovat se souhlasem k přijímání obchodních informací elektronickými prostředky. Jedná se o dva různé souhlasy, které upravují  dva různé právní akty. Potřeba získání souhlasu k přijímání obchodních informací elektronickými prostředky vyplývá ze zákona o poskytování služeb elekronickou cestou. Naopak v konkrétních situacích, kdy jsou osobní údaje klientů použity pro marketingové účely propojených subjektů / zahraničních subjektů, je třeba pro takové jednání získat jejich souhlas vyjádřený na základě GDPR. Ačkoli oba zákony stanoví, že souhlas nelze předpokládat z prohlášení o vůli s jiným obsahem, je zasílání komerčních informací elektronickými prostředky odlišná akce než použití osobních údajů pro marketingové účely jinou než elektronickou cestou,
5) s jinou situací se ovšem setkáváme, když zákazníka spojuje smlouvase společností, jejíž služby využívá. V tomto případě se nevyžaduje jeho souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB TÉTO SPOLEČNOSTI. V tomto případě je základem oprávněním správce využívat osobní údaje opodstatněný zájem správců údajů. To znamená, že za účelem propagace vlastních produktů a služeb můžete používat osobní údaje svých klientů, aniž byste museli získat jejich souhlas, pokud tato akce neporušuje práva a svobody osob, kterých se údaje týkají.