Wybrane produkty

Automat zmiany biegów, oryginał, Jawa 634-640

Automat zmiany biegów, oryginał, Jawa 634-640

304,52 zł (€ 68.96 / 1,806.06 Kč / $ 78.84)

Igła gaźnika L81,  AMAL

Igła gaźnika L81, AMAL

24,73 zł (€ 5.60 / 146.66 Kč / $ 6.40)

Kołek gaźnika, AMAL

Kołek gaźnika, AMAL

23,63 zł (€ 5.35 / 140.12 Kč / $ 6.12)

Sprężyna wkrętu regulacji mieszanki, ocynk, AMAL 76/276

Sprężyna wkrętu regulacji mieszanki, ocynk, AMAL 76/276

8,83 zł (€ 2.00 / 52.38 Kč / $ 2.29)

Wkręt regulacji składu mieszanki, AMAL 76/276

Wkręt regulacji składu mieszanki, AMAL 76/276

19,21 zł (€ 4.35 / 113.93 Kč / $ 4.97)

Zaworek iglicowy L74,4, AMAL 76/276

Zaworek iglicowy L74,4, AMAL 76/276

23,85 zł (€ 5.40 / 141.43 Kč / $ 6.17)

Górny pierścień komory mieszania, aluminium, AMAL 76/276

Górny pierścień komory mieszania, aluminium, AMAL 76/276

34,00 zł (€ 7.70 / 201.66 Kč / $ 8.80)

Osłona komory przepustnicy gaźnika, aluminium, AMAL 76/276

Osłona komory przepustnicy gaźnika, aluminium, AMAL 76/276

99,80 zł (€ 22.60 / 591.89 Kč / $ 25.84)

Sprawdzaj nowe produkty

Sprawdzaj nowe produkty

Zapoznaj się z nowościami w naszym sklepie

Więcej
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zawsze pomożemy i doradzimy przy wyborze odpowiednich części do Twojego motocykla.

Więcej
Regulamin

Regulamin

Jasne i przejrzyste zasady zakupu.

Więcej
Dodaj opinię
Dodano do koszyka
POUCZENIE
1) przetwarzanie danych osobowych klientów jest dopuszczalne m.in. w następujących przypadkach:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – = brak konieczności uzyskiwania zgody, a tylko konieczność poinformowania (dotyczy tego informacja niewymagająca zaznaczenia przez klienta);
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem = chodzi o marketing bezpośredni własnych produktów lub usług oraz o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (por. punkt 5 poniżej) = brak konieczności uzyskiwania zgody od klientów,
c) za zgodą osoby, której dane dotyczą. Chodzi o inne cele, np. newslettery; marketing usług podmiotów powiązanych/obcych; sprzedaż bazy; korzystanie z opinii, itp. = konieczność uzyskania zgody.
2) odrębny wymóg uzyskania zgody klienta wynika także z ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną, w tym na przesyłanie newsletterów = konieczność uzyskania zgody.
3) z RODO wynika, że muszą być zachowane określone warunki uzyskania zgody, w tym:
a) administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
b) jeżeli zgoda jest wyrażana w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie RODO nie jest wiążąca;
c) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie,
d) oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.
4) naruszeniem prawa jest uznanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych za tożsamą ze zgodą na otrzymywanie informacji i ofert w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie można bowiem mylić ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Są to dwie różne zgody, których uregulowanie znajduje się w dwóch różnych aktach prawnych. Konieczność pozyskiwania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z kolei w określonych sytuacjach, kiedy dane osobowe klientów chce się wykorzystywać w celach marketingowych podmiotów powiązanych/obcych, to na takie działanie należy pozyskać ich zgodę wyrażoną na podstawie RODO. I choć obie wymienione ustawy przewidują, że zgody nie można domniemywać z oświadczenia woli o innej treści, to jednak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest innym działaniem niż wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych inną drogą, niż elektroniczna,
5) z inną sytuacją mamy jednak do czynienia wówczas, gdy klienta łączy umowa z firmą, z usług której korzysta. Wówczas na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu WŁASNYCH PRODUKTÓW I USŁUG TEJ FIRMY nie jest potrzebna jego zgoda. W tym przypadku podstawą uprawniającą do wykorzystywania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Oznacza to, że – w celu promowania własnych produktów i usług – mogą Państwo wykorzystywać dane osobowe swoich klientów bez konieczności pozyskiwania na to ich zgody, pod warunkiem że takie działanie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.