Filc krzywki zapłonu Jawa, CZ

Filc krzywki zapłonu Jawa, CZ

Cena:

24,63 zł (€ 5.59 / 144.97 Kč / $ 6.31)

Kod 002620
Waga 0,001 kg
Producent Czechy
Ilość:
Dodaj do koszyka
Opis
sztuka

Produkt pasuje do:

JAWA 500 OHV [1929-1931] JAWA 175 VILLIERS [1932-1933] JAWA 175 SPECIÁL [1934-1946] JAWA 250 SPECIÁL [1935-1946] JAWA 100 ROBOT [1937-1946] JAWA 250 DUPLEX BLOCK [1939] JAWA 350 SV [1934-1936] JAWA 350 OHV [1935-1946] JAWA 250 TYP 11 PÉRÁK [1946-1955] JAWA 350 TYP 12 OGAR [1948-1950] JAWA 350 TYP 18 PÉRÁK [1951-1955] JAWA 500 OHC TYP 15 [1952-1959] JAWA-ČZ 250 TYP 353 KÝVAČKA [1954-1964] JAWA-ČZ 350 TYP 354 KÝVAČKA [1954-1964] JAWA-ČZ 125 TYP 351 [1954-1956] JAWA-ČZ 125 TYP 355 [1956-1960] JAWA-ČZ 150 TYP 352 [1954-1956] JAWA-ČZ 175 TYP 356 [1956-1960] JAWA 50 TYP 550 [1955-1958] JAWA 50 TYP 555 [1958-1963] JAWA 250 TYP 553 LIBEŇÁK [1958-1967] JAWA 350 TYP 554 LIBEŇÁK [1960-1967] JAWA 250 TYP 559 PANELKA [1962-1974] JAWA 350 TYP 360 PANELKA [1964-1974] JAWA 350 TYP 361 SPORT [1965-1969] JAWA 250 TYP 590 SPORT [1963-1970] JAWA 250 TYP 592 [1969-1974] JAWA 350 TYP 362 CALIFORNIAN [1969-1974] JAWA 350 TYP 633/1 BIZON [1970-1972] JAWA 50 TYP 05 [1962-1966] JAWA 50 TYP 20 [1967-1982] JAWA 50 TYP 21 [1968-1977] JAWA 50 - BABETTA 207 [1975-1982] JAWA 50 - BABETTA 210 JAWA 50 TYP 23 - MUSTANG [1969-1982] JAWA 50 TYP 551 SPORT [1962-1966] JAWA 50 TYP 551 JAWETTA [1958-1962] JAWA 90 TYP 36,37 ROADSTER [1967-1973] JAWA 90 TYP 30,31 CROSS [1967-1973] JAWA 350/634 [1973-1983] JAWA 350/638-639 [1984-1991] JAWA 350/640 [1991-2005] JAWA 50,125 DANDY [1996-1999] ČZ 175 [1934-1946] ČZ 250 TYP TOURIST [1936-1941] ČZ 250 TYP SPORT [1937-1946] ČZ 350 [1939-1941] ČZ 500 [1938-1939] ČZ 98 [1937-1947] ČZ 125 A [1941-1946] ČZ 125 B [1947-1948] ČZ 125 C [1950-1953] ČZ 125 T [1947-1950] ČZ 150 C [1950-1953] ČZ 150 C RIKŠA [1950] ČZ 175 TYP 450 [1960-1969] ČZ 125 TYP 453 [1960-1969] ČZ 250 TYP 455 [1961-1965] ČZ 250 TYP 475 [1962-1967] ČZ 175 TYP 470 [1962-1969] ČZ 125 TYP 473 [1962-1966] ČZ 175 TYP 501 SKUTER [1957-1960] ČZ 175 TYP 502 SKUTER [1960-1964] ČZ 175 TYP 505 RIKŠA [1962-1963] ČZ 250/471 - ČZ 350/472 [1974-1989] ČZ 476 [1967-1977] ČZ 175/477 [1967-1977] ČZ 175 - 487/488 [1982-1995] ČZ 250/400 TYP 513/514 CROSS [1983-1993]

Filc krzywki zapłonu Jawa, CZ - 002620

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kamil Kurpiel, Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy NIP 7941497172, REGON 180133017 w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się marketingiem u administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora danych dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dziękujemy za wiadomość

Filc krzywki zapłonu Jawa, CZ - 002620

Podaj swój adres e-mail, a gdy towar będzie dostępny w naszym sklepie powiadomimy Cie mailowo.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kamil Kurpiel, Jana Pawła II 26, 37-514 Tuczempy NIP 7941497172, REGON 180133017 w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się marketingiem u administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora danych dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twój e-mail został zapisany, jak tylko towar pojawi się w naszej ofercie powiadomimy Cie mailowo.

B2B 4Jawa
Dodaj opinię
Dodano do koszyka
POUCZENIE
1) przetwarzanie danych osobowych klientów jest dopuszczalne m.in. w następujących przypadkach:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – = brak konieczności uzyskiwania zgody, a tylko konieczność poinformowania (dotyczy tego informacja niewymagająca zaznaczenia przez klienta);
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem = chodzi o marketing bezpośredni własnych produktów lub usług oraz o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (por. punkt 5 poniżej) = brak konieczności uzyskiwania zgody od klientów,
c) za zgodą osoby, której dane dotyczą. Chodzi o inne cele, np. newslettery; marketing usług podmiotów powiązanych/obcych; sprzedaż bazy; korzystanie z opinii, itp. = konieczność uzyskania zgody.
2) odrębny wymóg uzyskania zgody klienta wynika także z ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną, w tym na przesyłanie newsletterów = konieczność uzyskania zgody.
3) z RODO wynika, że muszą być zachowane określone warunki uzyskania zgody, w tym:
a) administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
b) jeżeli zgoda jest wyrażana w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie RODO nie jest wiążąca;
c) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie,
d) oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.
4) naruszeniem prawa jest uznanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych za tożsamą ze zgodą na otrzymywanie informacji i ofert w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie można bowiem mylić ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Są to dwie różne zgody, których uregulowanie znajduje się w dwóch różnych aktach prawnych. Konieczność pozyskiwania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z kolei w określonych sytuacjach, kiedy dane osobowe klientów chce się wykorzystywać w celach marketingowych podmiotów powiązanych/obcych, to na takie działanie należy pozyskać ich zgodę wyrażoną na podstawie RODO. I choć obie wymienione ustawy przewidują, że zgody nie można domniemywać z oświadczenia woli o innej treści, to jednak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest innym działaniem niż wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych inną drogą, niż elektroniczna,
5) z inną sytuacją mamy jednak do czynienia wówczas, gdy klienta łączy umowa z firmą, z usług której korzysta. Wówczas na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu WŁASNYCH PRODUKTÓW I USŁUG TEJ FIRMY nie jest potrzebna jego zgoda. W tym przypadku podstawą uprawniającą do wykorzystywania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Oznacza to, że – w celu promowania własnych produktów i usług – mogą Państwo wykorzystywać dane osobowe swoich klientów bez konieczności pozyskiwania na to ich zgody, pod warunkiem że takie działanie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.